fbpx

Comms Council partners with Stuff on new diversity, equity and inclusion awards

New to the Effie Awards programme in 2022, and all of the Commercial Communications Council (Comms Council) awards programmes this year, is the Diversity, Equity and Inclusion Awards – sponsored by Stuff.

He tauhōu ngā tohu Diversity, Equity and Inclusion – e tautokona nei e Puna – ki te kaupapa o ngā Tohu Effie, me ngā kaupapa tohu a te Commercial Communications Council (Kaunihera Whakapānga).

As part of its strategic vision, the Comms Council is focusing on diversity, equity, and inclusion in all aspects of its business. From graduate recruitment through to awards recognition, there is a desire to see an industry that better reflects the diversity of Aotearoa.

Hei wāhanga ake o tōna whāinga rautaki, e aro ana te Kaunihera Whakapānga ki te kanorau, te mana ōrite, me te kotahitanga i ngā pito katoa ōna. Mai i te whakawhiwhinga mahi, ki te whakamana mā ngā tohu, he kōingo kia hua ake ai tētahi ahumahi e hāngai ake ana ki te kanorau o Aotearoa.

“Advertising and culture are intertwined. At our best, advertising is informed by the culture in which it operates, and in turn informs that culture. Until our industry is fully representative of Aotearoa and all the cultures that live here, we will not be the best we can be,” says Simon Lendrum, CEO Comms Council.

“He hoa takirua te whakatairanga me te ahurea. Ko te painga atu mēnā kua whai te whakatairanga i te ara e takahia nei e te ahurea, ā, kia tauaro hoki tēnā. Kia tae rā anō tā mātou ahumahi ki tēnā whakakanohitanga whānui o Aotearoa, me ōna tini iwi e noho mai nei, kāhore mātou e ekea te puhikaioreore,” hei tā Simon Lendrum, Tumu o te Kaunihera Whakapānga.

When the Comms Council set out its new strategic objectives Stuff was a natural fit for the diversity, equity and inclusion award categories. Stuff has also been on its own journey since being brought back into New Zealand ownership in 2020.

Nō tā te Kaunihera Whakapānga whakatere atu ki ōna whāinga rautaki hōu, kua kitea te hāngai pai o Puna ki ngā wāhi tohu mō te kanorau, mana ōrite, me te kotahitanga. Kua takahi hoki a Puna i tōna ake ara nō te waihapenga ki te mana Aotearoa i te 2020.

Stuff’s Chief Revenue Officer Andy Symons says diversity, equity and inclusion is woven into the everyday fabric at Stuff through its Pou Tiaki strategy and priority of te ao Māori with a focus on all cultural communities in Aotearoa.

E ai ki tō Puna Kaihautū Pūtea, Andy Symons, kua tuia te kanorau, te mana ōrite, me te kotahitanga ki te whāriki o Puna, nā tōna rautaki Pou Tiaki me te aronga ki te ao Māori, me ngā hapori ā-iwi katoa ki Aotearoa.

“Partnering with the Comms Council to champion diversity and inclusion in the advertising industry is a natural fit for Stuff and we look forward to acknowledging those who are going above and beyond in this important area.”

“He mea māori noa te tūhono a Puna ki te Kaunihera Whakapānga e whakanuia ai te kanorau me te kotahitanga i te ahumahi whakatairanga, ka mutu, e hiamo ana mātou ki te whakamihi i ērā e okea ururoatia ana i ēnei mahi hirahira.”

Entries have now closed for the 2022 Aotearoa Effie Awards with judging beginning later this month.

Kua aukati ngā whakaurunga ki ngā Tohu Effie Aotearoa 2022, ka tīmata te whakawā hei te whiore o te marama nei.

About Author

Avatar photo

One of the talented StopPress Team of Content Producers made this post happen.

Comments are closed.